UBIII Full Fights

UBIII – Kieron Conway vs Kaan Hawes – QF1

UBIII - Kieron Conway vs Kaan Hawes - QF1

Ultimate Boxxer III, 10th May, Indigo at the O2 London QF1 – Kieron Conway (Pink) vs Kaan Hawes (Green)